Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene VoorwaardenBedrijfsgegevens van Vivre Brocante

www.vivrebrocante.nl

Bank ABN-AMRO / Bankrekeningnr.: 83.09.88.726 t.n.v. Vivre Brocante

KvK nummer: 37156420
BTW nummer: NL 191370265B01


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Vivre Brocante zijn overeengekomen. 

 

Bestellen

Bestellen gaat via de  zgn “ Winkelwagen” of via info@vivrebrocante.nl. Iedere bestelling via de website van Vivre Brocante  wordt via e-mail binnen maximaal twee werkdagen bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand doordat Vivre Brocante door middel van een persoonlijke e-mail de bestelling bevestigt en hierbij aanvaardt, dan wel op het moment dat Vivre Brocante tot de uitvoering van de bestelling overgaat. Vivre Brocante is gerechtigd, zonder opgaaf van enige redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd, indien het bestelformulier niet juist of niet volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Vivre Brocante dit binnen 2 werkdagen na de ontvangst van de bestelling aan u meedelen. Wanneer het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is, neemt Vivre Brocante zo spoedig mogelijk via e-mail contact met u op. Vivre Brocante is niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat als gevolg van het niet voorradig zijn van een artikel. Niet voorradige producten of producten die speciaal besteld moeten worden, zoals shutters, meubels etc. kunnen gedurende de wachttijd tot levering niet tussentijds geannuleerd worden.

 

Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Met betrekking tot de betaling geldt het volgende:

Vivre Brocante verwacht dat de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, de betaling van het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten heeft bijgeschreven op de bankrekening van Vivre Brocante. Betaling gebeurt middels overschrijving vooraf op de bankrekening van Vivre Brocante, contant bij afhalen of via iDEAL.

 

Levering

Bestellingen die op werkdagen worden gemaakt, worden binnen maximaal twee werkdagen in behandeling genomen. Gedurende de werkweek streeft Vivre Brocante er naar om de artikelen binnen drie werkdagen, na ontvangst van de betaling, te leveren mits anders aangegeven. Is levering binnen deze drie werkdagen niet mogelijk dan krijgt u hiervan bericht. U hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

Het verzenden van de artikelen geschiedt door TNT Post. Wilt u van te voren weten hoeveel verzendkosten u moet betalen, neem dan contact op met Vivre Brocante. 


Retourzendingen

Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen te retourneren. De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Vivre Brocante niet overgaan tot het uitkeren van geld, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Vivre Brocante. De verzendkosten zijn in dit geval altijd voor de kopers. Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een e-mail naar info@vivrebrocante.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retour zending. Vivre Brocante zal zo snel mogelijk na het ontvangen van het product geld uitkeren. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van Vivre Brocante, indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont. Indien is overeengekomen dat een artikel speciaal wordt besteld is ruilen niet mogelijk mits het artikel een aantoonbaar gebrek vertoont. 

 

Aansprakelijkheid

Vivre Brocante besteedt de uiterste zorg aan het inkopen van de producten. In geval van klachten over een geleverd product wordt er contact opgenomen met de betreffende fabrikant. Vivre Brocante staat ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en het niet in strijd zijn met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.Vivre Brocante is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Vivre Brocante geleverd artikel. Men dient eventuele gebruiksaanwijzingen aandachtig door te nemen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

Vivre Brocante zorgt voor een goede verzendconditie van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Vivre Brocante is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Vivre Brocante kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitlopen van levertijden van niet voorradige producten of speciaal bestelde producten, zoals shutters, meubels etc.

Kleuren van de artikelen op de website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren. 

 

Communicatie

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel is Vivre Brocante niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of schuld door Vivre Brocante.

 

Privacy

Op de website van Vivre Brocante wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt bij de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Vivre Brocante wil graag weten of de website vaak bezocht wordt. Hiervoor zal Vivre Brocante bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid naar een persoon. 

 

Wijzigingsrecht

Vivre Brocante behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.